top of page

Privacybeleid

De Bouwmakelaar BV

Het Privacybeleid van De Bouwmakelaar BV is bijgewerkt op 05 augustus 2019.

Jouw privacy is belangrijk voor De Bouwmakelaar BV. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen.

Je kan worden gevraagd om jouw persoonsgegevens te verstrekken bij contact met De Bouwmakelaar BV of een bij De Bouwmakelaar BV aangesloten bedrijf. De Bouwmakelaar BV en haar partners mogen deze persoonsgegevens onderling uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen jouw persoonsgegevens ook combineren met andere informatie om onze diensten, materiaal en reclame aan te bieden en te verbeteren. Je bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer je ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we jou echter in veel gevallen geen diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die je hebt.

Hier vind je een aantal voorbeelden van de persoonsgegevens die de Bouwmakelaar BV kan verzamelen en hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt:

De persoonsgegevens die worden verzameld:

 • wanneer je een contact opneemt met De Bouwmakelaar BV, telefonisch, via e-mail, via chat, via social media of a.d.h.v. de contactformulieren op de website van http://www.debouwmakelaars.be;

 • wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief;

 • wanneer je deelneemt aan een enquête van De Bouwmakelaar via mail of online;

 • wanneer je reageert op een call-to-action die verwerkt is in onze marketing acties;

kunnen we diverse gegevens verzamelen waaronder jouw voornaam en naam, postadres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, contactvoorkeuren, apparaatgegevens, IP-adressen, locatiegegevens, profielgegevens indien contact wordt gemaakt via social media.

 

Wanneer updates van onze social media platformen of website deelt met andere personen, andere personen uitnodigt voor het gebruik van de diensten van de Bouwmakelaar BV of voor deelname aan forums en blogs kan De Bouwmakelaar BV gegevens verzamelen die je over deze personen verstrekt zoals: hun voornaam naam, postadres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres.

 

De Bouwmakelaar BV gebruikt deze gegevens om aan jouw aanvragen te voldoen, de relevante diensten verstrekken of fraude te voorkomen.

 • Wanneer dit wettelijk verplicht is kunnen we onder bepaalde omstandigheden om een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs vragen.

Het gebruik van jouw persoonsgegevens

We kunnen met jouw toestemming jouw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan De Bouwmakelaar BV gehouden is of wanneer wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is voor legitieme belangen van De Bouwmakelaar BV of een derde partij, als het noodzakelijk is gegevens te verstrekken aan deze partij.

 • Met de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we jou op de hoogte houden van nieuwe diensten, realisaties en aankomende acties van De Bouwmakelaar BV. Als je niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt je jouw naam op elk gewenst moment uitschrijven via de daarvoor bestemde link in onze mailings.

 • We gebruiken jouw persoonsgegevens eveneens bij het ontwikkelen, bedienen, aanbieden en verbeteren van onze diensten, materiaal en reclame, en om verlies en fraude te voorkomen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van netwerkbeveiliging, indien wij activiteiten vaststellen op onze communicatieplatformen die tegen de toepasselijke regelgeving en de normen en waarden van De Bouwmakelaars indruisen. Als wij jouw gegevens gebruiken voor fraudebestrijding, gebeurt dit naar aanleiding van een online transactie met ons. We beperken het gebruik van gegevens ter bestrijding van fraude tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn en die binnen het kader van onze legitieme belangen vallen om onze klanten en diensten te beschermen. Voor bepaalde online transacties kunnen we de door jou verstrekte informatie ook verifiëren aan de hand van publiek toegankelijke bronnen.

 • We kunnen jouw persoonsgegevens, waaronder jouw geboortedatum, gebruiken om een identiteit te bevestigen, gebruikers te identificeren en de juiste diensten te bepalen.

 • Soms kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen, afspraakbevestigingen, prijsoffertes, terugkoppelingen op jouw vragen aan ons, wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor jouw interactie met De Bouwmakelaar BV, kan je de ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.

 • We kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de diensten en communicatie met klanten van De Boumakelaar BV te verbeteren.

 • Als je bij De Bouwmakelaar BV solliciteert of als we jouw gegevens ontvangen in verband met een mogelijke functie bij De Bouwmakelaar BV, kunnen wij jou gegevens gebruiken om jouw geschiktheid voor de functie te evalueren en om contact met jou op te nemen.

Herkomst van persoonsgegevens die je niet zelf hebt verstrekt

Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens hebben ontvangen van anderen als deze personen jou hebben uitgenodigd voor het gebruik van diensten van De Bouwmakelaar BV of voor deelname aan forums of blogs van De Bouwmakelaar BV. Alle gegevens die je ons verstrekt, worden mogelijk ook geverifieerd bij een derde partij, om redenen van beveiliging en ter voorkoming van fraude.

 

Als je een potentiële kandidaat bent voor een dienstverband bij De Bouwmakelaar, zijn wij mogelijk al in het bezit van jouw persoonsgegevens via een derde partij zoals een rekruteringsbedrijf of externe website. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens gebruiken om contact met jou op te nemen over een mogelijk vacature of om jouw geschiktheid te evalueren. Als je jouw persoonsgegevens niet direct aan ons hebt verstrekt, zullen wij jou op de hoogte stellen van de bron wanneer we jou voor het eerst benaderen in verband met jouw mogelijke geschiktheid.

 

Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden kunnen we ook gebruik maken van gegevensverzamelingen die bijvoorbeeld afbeeldingen, stemmen of andere gegevens bevatten die zouden kunnen worden gekoppeld aan een te identificeren persoon. Als wij dergelijke gegevensverzamelingen verwerven, doen wij dit in overeenstemming met het toepasselijk recht in het rechtsgebied waarin de gegevensverzameling wordt gehost. Als wij dergelijke gegevensverzamelingen gebruiken voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, stellen wij geen pogingen in het werk om personen die daarin voorkomen, opnieuw te identificeren.

Algemene gegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen ook algemene gegevens zoals beroep, taal, postcode, locatie en tijdzone om meer inzicht te krijgen in de traffic op onze platformen en in het consumentengedrag om zo onze diensten en reclame te verbeteren.

Deze gegevens worden samengevoegd en gebruikt om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens binnen het kader van dit privacybeleid.

 • We kunnen gegevens over de manier waarop je onze diensten gebruikt, waaronder zoekopdrachten, verzamelen en opslaan. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de relevantie van de resultaten van onze diensten te verbeteren. Dergelijke gegevens worden niet gekoppeld aan jouw IP-adres, behalve in beperkte gevallen om de kwaliteit van onze internetdiensten te waarborgen.

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonsgegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonsgegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

Cookies en andere technologieën

 

De website, online diensten, interactieve toepassingen, e-mailberichten en advertenties van De Bouwmakelaar BV kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens.  Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten. Wij behandelen de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonsgegevens volgens de lokale wetgeving, zullen we deze aanduidingen ook als persoonsgegevens behandelen. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens behandelen als persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid als niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonsgegevens.

Als je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies dan kan je dat aangeven via de pop-up die verschijnt wanneer je onze website bezoekt. Hou er rekening mee dat de website mogelijk niet op dezelfde manier werkt wanneer je de cookies uitschakelt, jouw voorkeuren worden niet bijgehouden, bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar.

Zoals bij de meeste internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Het gaat hierbij om IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina's en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag. We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. De Bouwmakelaar BV kan deze informatie gebruiken voor haar marketing- en reclamediensten.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van De Bouwmakelaar BV. Als klanten op een van deze URL's klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen jouw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als je hiertegen bezwaar hebt, moet je ervoor zorgen dat je niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt. Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor je leesbaar formaat en zien of je het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.

Openbaarmaking aan derde partijen

 

In bepaalde gevallen kan De Bouwmakelaar BV persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derde partijen om materialen of diensten te verstrekken of te verbeteren. Dit geldt ook bij de levering van materialen op jouw verzoek, of als De Bouwmakelaar BV hierdoor zijn marketing voor de consument kan verbeteren.

Dienstverleners

De Bouwmakelaar deelt persoonsgegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, kredietverlening, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van materialen, het beheer en de verbetering van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van jouw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken.

Anderen

Het kan voor De Bouwmakelaar BV noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van plaatselijke overheidsinstellingen of in het buitenland) om jouw persoonsgegevens openbaar te maken. We kunnen jouw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang. Daarnaast kunnen we jouw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien doen we dit alleen als er een erkende rechtsbasis voor is.  Het verstrekken van gegevens aan overheidsinstellingen kan hier ook onder vallen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Bescherming van persoonsgegevens

Integriteit en bewaartermijn van persoonsgegevens

 

We zullen jouw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid die gelden voor specifieke diensten. Bij het bepalen van deze perioden bekijken we allereerst zorgvuldig of het wel nodig is om persoonsgegevens te verzamelen. Als er een gerede noodzaak blijkt te zijn om dit te doen, bewaren we de gegevens niet langer dan nodig is om het doel van het verzamelen van de gegevens te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Toegang tot jouw persoonsgegevens

U kunt ervoor zorgen dat jouw contactgegevens en voorkeuren juist, volledig en actueel zijn door contact met ons op te nemen via e-mail op volgend adres: info@debouwmakelaars.be. Op jouw uitdrukkelijke vraag verlenen u toegang tot andere persoonsgegevens die wij bewaren en verschaffen hiervan een kopie. Je mag jouw toegang tot deze gegevens en de kopie ervan aanwenden voor willekeurige doeleinden, waaronder verzoeken om foutieve gegevens te corrigeren of om gegevens te verwijderen als De Bouwmakelaar BV niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren of als daartoe geen geldige zakelijke noodzaak bestaat. We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor geen toegang is vereist volgens de lokale wetgeving. We kunnen bepaalde aspecten van verzoeken om verwijdering of toegang ook afwijzen als wij van mening zijn dat daardoor ons legitieme gebruik van gegevens voor beveiligings- en fraudebestrijdingsdoeleinden (zoals hierboven beschreven) wordt ondermijnd.

Sites en diensten van derde partijen

De websites, producten, apps en diensten van De Bouwmakelaar BV kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derde partijen. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derde partijen gebruiken of aanbieden.

Gegevens die worden verzameld door derden, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. Wij raden jou aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.

 

Het Privacybeleid van De Bouwmakelaar BV kan worden gewijzigd. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.

De Bouwmakelaar BV, A. Verhasseltstraat 22 bus 0, 1780 Wemmel, België

bottom of page