top of page

Algemene Voorwaarden

De Bouwmakelaar BV

Ons werk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Het aanvaarden van een offerte moet steeds schriftelijk gebeuren met een ondertekende offerte met toevoeging van de handgeschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd". De offertes zijn éen maand geldig, geteld vanaf de opmaak van het document. De meegedeelde prijzen van De Bouwmakelaar BV zijn geldig voor 12 maanden. Materialen blijven eigendom van De Bouwmakelaar BV tot volledige betaling van de factuur. De werkzaamheden worden zo snel mogelijk uitgevoerd, in functie van de weersomstandigheden, de toegang tot de gebouwen waar de werken uitgevoerd dienen te worden, in overleg met de eventuele huurders.

Bij het terugzenden van een ondertekende offerte zal De Bouwmakelaar BV u vragen 40% van het verschuldigd bedrag te storten voor aanvang van de werken, een tweede schijf van 40% tijdens de werken. De eindfactuur voor het resterende saldo 20% dient onmiddellijk betaald te worden bij oplevering van de werken met inbegrip van eventuele bijkomende werken die gevraagd werden door de klant.

Als het gebouw ouder is dan 10 jaar betaalt u 6% BTW voor leveringen en werken. Hiervoor dient u naast de offerte een BTW verklaring te ondertekenen voor akkoord, samen met de offerte. U draagt hier de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, De Bouwmakelaar BV hanteert het BTW-tarief dat schriftelijk doorgegeven wordt door de klant en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten hieromtrent. Sommige gemeentebesturen zijn veeleisender dan anderen met betrekking tot vervanging of vernieuwing van gevelbekleding, keuze van materialen, kleuren, reparaties, zonnedaken, etc.,...), daarom adviseren we u steeds ruim voor aanvang van de werken contact op te nemen met uw gemeentebestuur om met hen te overleggen, te polsen of er een melding dient te gebeuren en af te toetsen of u verplicht bent om verkeersborden te plaatsen. Dit valt geheel onder uw verantwoordelijk. De Bouwmakelaar BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uw verplichtingen ten opzichte van de overheid, de administratie en/of eigenaren en overige eigenaren van het gebouw.

Door ondertekening van de offerte verklaart u te beschikken over de vereiste vergunningen, en dat u in regel bent met alle overheidsvereisten en formaliteiten voor het project waar u De Bouwmakelaar BV voor inschakelt.

Betaling van de facturen van De Bouwmakelaars gebeurt onmiddellijk bij verstrekking van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het niet respecteren van de betalingstermijn maakt de uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, verhoogd met een rente van 15% op het verschuldigd bedrag. Schadevergoeding bedraagt 10% van de uitstaande factuur en wordt beperkt tot een maximum van duizend-twee-honderd-vijftig euro (1250€). Voor elk geschil of gerechtelijke invordering van een schuld zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Verstrekte materialen en goederen blijven eigendom van De Bouwmakelaar BV en opeisbaar tot volledige betaling van de uitstaande facturen.

In geval van een annulering van een bestelling is een vergoeding van 25% van het totaalbedrag van de bestelling verschuldigd aan De Bouwmakelaar BV.

Geschillen dienen schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de materialen of diensten. Geschillen na de vooropgestelde termijn worden meegedeeld zullen niet worden aanvaard.

De Bouwmakelaar BV, A. Verhasseltstraat 22 bus 0, 1780 Wemmel, België

bottom of page